Thứ 6, 2/23/2024

Đào tạo
Đào tạo GIS HTKT đô thị tại Cần ThơĐào tạo GIS HTKT đô thị tại Đà NẵngĐào tạo GIS HTKT đô thị tại Hà NộiĐào tạo ENVI chuyên sâu - Cục BĐ Quân đội - 2016Đào tạo GIS ngành Điện - EVNIT Hà Nội 2015
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Đào tạo
  • |
  • Đề cương đào tạo phân tích dữ liệu

 Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu với SPSS mức cơ bản – SPSS I

Mục tiêu của khóa đào tạo: Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về điều tra thu thập, xử lý, phân tích số liệu và kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS trong các ứng dụng quản lý tài nguyên môi trường, nghiên cứu xã hội, nghiên cứu thị trường và các nghiên cứu chuyên đề...

Sau khi hoàn thành khóa học này học viên có thể: Nắm được khái niệm cơ bản về số liệu điều tra, chức năng SPSS cơ bản, xử lý và khai thác dữ liệu, thiết lập bảng và đồ thị, các chức năng tính toán thống kê và diễn giải kết quả.

Đối tượng: Tất cả các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu và công việc của mình mà chưa từng hoặc mới tiếp cận với phần mềm này.

Phương pháp và tài liệu đào tạo: Chú trọng đào tạo kỹ năng có kết hợp với các bài giảng lý thuyết phân tích thống kê và các ứng dụng thực tế. Tài liệu cung cấp cho học viên gồm: bài giảng, tài liệu hướng dẫn thực hành SPSS và CD dữ liệu thực hành mẫu.

Giảng viên: Giảng viên chính là các cán bộ, chuyên gia tư vấn của Công ty Tư vấn GeoViệt với nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn và nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế và được hỗ trợ bởi đội ngũ trợ giảng nhiều kinh nghiệm thực tế, có khả năng truyền đạt tốt, năng động, nhiệt tình.  

Thời gian khóa học: 24 tiết (3 ngày)

Nội dung chương trình:

·    Bài 1: Giới thiệu về khóa học và phần mềm SPSS

-   Thực hành 1: Làm quen với phần mềm SPSS với dữ liệu điều tra mẫu

·    Bài 2: Giới thiệu quy trình chuẩn bị và xử lý dữ liệu với SPSS

-   Thực hành 2.1: Chuẩn bị và nhập dữ liệu vào SPSS

-   Thực hành 2.2: Chuyển đổi dữ liệu và thao tác xử lý trên tập dữ liệu

·    Bài 3: Tổng hợp trình bày và quy trình phân tích thống kê mô tả

-   Thực hành 3.1: Tổng hợp và trình bày kết quả thống kê mô tả dưới dạng bảng (các thủ tục thống kê mô tả)

-   Thực hành 3.2: Tổng hợp và trình bày kết quả thống kê mô tả dưới dạng đồ thị

·    Bài 4: Các khái niệm thống kê cơ bản và quy trình phân tích thống kê suy luận với SPSS

-   Thực hành 4.1: Kiểm định trung bình 1 mẫu và so sánh trị trung bình nhiều mẫu

-   Thực hành 4.2: Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến định tính (kiểm định Chi-square)

·    Bài 5: Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính

-   Thực hành 5.1: Biểu đồ chấm và hệ số tương quan giữa các biến liên tục và biến danh mục

-   Thực hành 5.2: Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản

·    Bài 6: Tổng hợp quy trình xử lý dữ liệu và giới thiệu các nghiên cứu ứng dụng

-   Dự án mẫu: Thực hành tiểu dự án mẫu với SPSS

·    Kiểm tra, thảo luận và trao Chứng nhận đào tạo

Thông tin chi tiết về nội dung khóa học, báo giá dịch vụ đào tạo và tài liệu đào tạo xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotline: (04) 6265-7729    /   Email: training.geoviet@gmail.com