Thứ 2, 4/15/2024

Đào tạo
Đào tạo GIS HTKT đô thị tại Cần ThơĐào tạo GIS HTKT đô thị tại Đà NẵngĐào tạo GIS HTKT đô thị tại Hà NộiĐào tạo ENVI chuyên sâu - Cục BĐ Quân đội - 2016Đào tạo GIS ngành Điện - EVNIT Hà Nội 2015
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Đào tạo
  • |
  • Lịch đào tạo và Đăng ký
Tên khóa học Đối tượng Thời gian Địa điểm
GIT01s Kỹ năng ArcGIS Server cơ bản - level 1 Khóa học mở 22/11 - 06/12/2014 (vào T7 & CN) Hà Nội
DGIS03s Xử lý, biên tập và xuất bản dữ liệu GIS cho Hệ thống VINAWARE
Cán bộ Trung tâm phòng trành và giảm nhẹ thiên tai (DMC)
25 - 26/9/2014 Hà Nội
RS01s Kỹ năng viễn thám cơ bản với ENVI 5.x Đào tạo dạy kèm 24 - 26/9/2014 Hà Nội
GIS02s Kỹ năng GIS mức thực hành với ArcGIS (ArcGIS II) Khóa học mở 16 - 19/9/2014 Hà Nội
PGIS03 Ứng dụng GIS quản lý cơ sơ dữ liệu ngành dầu khí Cán bộ Trung tâm lưu trữ dầu khí, Viện Dầu khí 03 - 06/9/2014 Hà Nội
UGIS02 Kỹ năng ứng dụng ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị Khóa học mở 27 - 29/8/2014 Hà Nội
GIS01s Kỹ năng GIS cơ bản với ArcGIS I Khóa học mở 20 - 22/8/2014 Hà Nội
RS01s Kỹ năng viễn thám cơ bản với ENVI 5.x Khóa học mở 11 - 14/72014 Hà Nội
STA02B Kỹ năng thực hành SPSS trong phân tích kinh doanh Đào tạo dạy kèm 19 - 22/6/2014 Hà Nội
GIS03SA Kỹ năng ArcGIS chuyên sâu với mô-đun Spatial Analyst Khóa học mở 17 - 19/4/2014 Hà Nội
UGIS02 Kỹ năng ứng dụng ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị Đào tạo dạy kèm 03 - 07/3/2014 Hà Nội
GIS01s Kỹ năng GIS cơ bản với ArcGIS I Khóa học mở 19 - 21/02/2014 Hà Nội

  • Năm 2014