Thứ 3, 6/25/2024

Thông tin đăng tải trên trang này phục vụ mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với điều kiện cần ghi rõ nguồn khi sử dụng. Tư vấn GeoViệt khuyến khích quý vị trao đổi kinh nghiệm của mình bằng cách gửi bài cho chúng tôi
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Góc Kỹ thuật
  • |
  • Phát triển đô thị

Ngày 20/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết đinh số 1519/QĐ-TTg lấy ngày 8/11 hằng năm là Ngày Đô thị Việt Nam, nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, chính quyền các đô thị các nhà quy hoạch, kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị, các chuyên gia và các tố chức xã hội-nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng và phát triển đô thị. Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đô thị luôn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Đô thị hoá được xem là vấn đề hết sức quan trọng hiện nay đối với Việt Nam.

Đô thị được phân thành 6 loại, gồm: đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị loại III, đô thị loại IV và đô thị loại V. Cấp quản lý đô thị gồm:

  • Thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Thành phố thuộc tỉnh; thị xã thuộc tỉnh hoặc thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Thị trấn thuộc huyện.
Thành phố được chia thành: nội thành phố và vùng ngoại thành phố (được gọi tắt là nội thành, ngoại thành). Thị xã được chia thành: nội thị xã và vùng ngoại thị xã (được gọi tắt là nội thị, ngoại thị). Thị trấn không có vùng ngoại thị trấn.

Việc quản lý đô thị từ cấp trung ương đến từng địa phương được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các chính quyền đô thị tương ứng. Đối với một đô thị, yêu cầu về quản lý đô thị tập trung vào 3 khía cạnh chính là không gian đô thị, kiến trúc đô thị và cảnh quan đô thị.

 

Diễn đàn Đô thị Việt Nam (tên viết tắt là VUF) được thành lập năm 2003 trên cơ sở sự đồng thuận của cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài quan tâm về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam thông qua một biên bản ghi nhớ (MOU), và được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam (Văn bản số 514/VPCP-QHQT ngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ). Diễn đàn đô thị Việt Nam có Ban Điều phối, trong đó Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban điều phối diễn đàn. Các lĩnh vực hoạt động chính của Diễn đàn Đô thị Việt Nam là thúc đẩy đối thoại để chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết giữa các cơ quan nhà nước, các chuyên gia nghiên cứu, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và các nhà tài trợ với mục đích góp phần tích cực xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý và phát triển đô thị, cải thiện có hiệu quả các hoạt động về quản lý phát triển đô thị. Các lĩnh vực trọng tâm hoạt động của VUF là quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, thúc đẩy đầu tư đô thị, kinh tế, tài chính đô thị, định cư đô thị, môi trường đô thị, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.v.v... Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về Diễn đàn Đô thị Việt Nam, tham khảo tại đây.


Bài viết đang hoàn thành - sẽ được upload trong thời gian tới

1