Thứ 3, 7/16/2024

  • Sản Phẩm
  • |
  • Giải pháp phần mềm GIS

Tư vấn GeoViệt thiết kế và phát triển các giải pháp địa tin học tổng thể hoặc mô-đun tùy biến trên nền Desktop bao gồm các chức năng lập bản đồ, tích hợp dữ liệu, quản lý CSDL và phân tích khai thác thông tin dữ liệu địa không gian phục vụ các bài toán quản lý và hỗ trợ ra quyết định không gian...


Hệ CSDL GIS phục vụ quản lý cơ sở xử lý chất thải rắn và nước thải: Hệ thống (S3W 1.0) là một ứng dụng độc lập được thiết kế và phát triển trên nền ArcGIS Engine, VB.NET và SQL Server với các chức năng nhập liệu, quản trị dữ liệu, truy vấn tìm kiếm thông tin, tổng hợp thống kê và lập báo cáo dưới dạng danh mục, biểu bảng, đồ thị và bản đồ. Dữ liệu về các cơ sở xử lý CTR và nước thải đô thị hoặc khu công nghiệp được thu thập đến năm 2011 từ 63 tỉnh thành trên cả nước và hệ thống hiện đang được tiếp tục cập nhật và hoàn thiện...

Giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị: được thiết kế và phát triển như một ứng dụng độc lập trên nền ArcGIS Engine, VB .NET và SQL Server. Phần mềm hiện đang quản lý CSDL GIS tích hợp gồm hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, chất thải rắn… cho toàn bộ hệ thống đô thị tỉnh Hà Nam (TP Phủ Lý và các thị trấn, khu công nghiệp) với bộ công cụ quản lý như cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, thống kê báo cáo, lập bản đồ...

Giải pháp phần mềm trên nền MapInfo: phục vụ quản lý quy hoạch các nguồn xả thải vào sông Đáy và sông Nhuệ (thuộc tỉnh Hà Tây cũ) bao gồm các chức năng nhập và cập nhật dữ liệu, tích hợp dữ liệu điều tra và dữ liệu phân tích phòng thí nghiệm, truy vấn và trình bày kết quả...

Auto Hotspots Mapper (Tự động lập bản đồ báo điểm cháy): Giải pháp của Tư vấn GeoViệt cho phép tự động chồng xếp các vị trí cháy rừng (hotspots) trên ranh giới hành chính cấp huyện và cấp xã và tính toán các thông tin chi tiết liên quan đến điểm cháy để cập nhật lên hệ thống FireWatch Việt Nam - trang Web phát hiện sớm cháy rừng của Cục Kiểm Lâm (Bộ NN&PTNT).

Giải pháp phần mềm quản lý CSDL phòng thí nghiệm LAS-XD và phần mềm quản lý CSDL nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng trên nền SQL Server và VB.NET...

Hiện tại, Tư vấn GeoViệt đang tích cực phát triển các giải pháp phần mềm địa tin học trên nền ArcGIS và MapWindow theo hướng xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định không gian (SDSS) trong việc đánh giá quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị, dịch vụ đô thị và đánh giá môi trường... (sẽ được cập nhật sau khi hoàn thành trong thời gian tới).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.