Thứ 3, 7/16/2024

  • Sản Phẩm
  • |
  • Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo khoa học & công nghệ:

Sổ tay sử dụng công nghệ GIS trong quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị tại Việt Nam:

… Được Nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2012, Sổ tay trình bày phương pháp, quy trình và những hướng dẫn chi tiết sử dụng công nghệ GIS phục vụ quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị dựa trên kinh nghiệm áp dụng thực tế tại nhiều đô thị tại Việt Nam... Chi tiết >>

Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:

… Là nền tảng công nghệ quản lý tích hợp vị trí không gian và thuộc tính, GIS có thể mang lại những lợi ích to lớn hỗ trợ các chính quyền đô thị và ngành xây dựng quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị như giao thông, cấp thoát nước, chất thải rắn và vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng… một cách có hệ thống và hiệu quả... Chi tiết >>

Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh và không gian xanh đô thị:

… Yêu cầu quản lý cây xanh và quản lý không gian xanh đô thị nhằm cải thiện môi trường và điều kiện sống của người dân ngày càng trở lên cấp thiết trong bối cảnh phát triển đô thị nhanh chóng tại Việt Nam. Khả năng cũng như thách thức trong sử dụng GIS phục vụ quản lý hạ tầng cây xanh được thử nghiệm tại TP Hà Tĩnh và TP Trà Vinh... Chi tiết >>

Sử dụng viễn thám nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị:

… Hiện tượng đảo nhiệt đô thị ngày càng trở nên nghiêm trọng do những thay đổi của bề mặt đô thị và cấu trúc đô thị từ các vật liệu thiên nhiên sang các vật liệu có mức độ tích nhiệt cao. Sử dụng kênh nhiệt của dữ liệu MODIS, quy mô, cấu trúc và ảnh hưởng của hiện tượng đảo nhiệt đô thị tại 8 thành phố lớn của châu Á đã được nghiên cứu… Xem chi tiết tại Tạp chí khoa học International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 8(1), tháng 1/2006.

GIS trong nghiên cứu tác động của phát triển đô thị:

… GIS tích hợp với phân tích không gian có thể nghiên cứu và phân tích các cấu trúc không gian trong phát triển vùng đô thị và tìm hiểu sự tác động qua lại giữa đô thị và nông thôn... Chi tiết >>

Tích hợp dữ liệu kinh tế - xã hội và dữ liệu môi trường:

… GIS cung cấp nền tảng hữu hiệu để tích hợp các dạng dữ liệu hoàn toàn khác nhau về tỷ lệ cũng như đặc tính không gian địa lý (ví dụ như dữ liệu viễn thám, bản đồ và dữ liệu môi trường và dữ liệu kinh tế xã hội) cho phép xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu không gian toàn diện tích hợp phục vụ nghiên cứu phát triển... Chi tiết >>

Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh MODIS nghiên cứu mùa vụ cây trồng:

… Với đặc tính được thu chụp hàng ngày, dữ liệu MODIS rất có giá trị trong việc theo dõi biến động lớp phủ và theo dõi mùa vụ cây trồng. Sử dụng chuỗi thời gian của chỉ số thực vật chuẩn (NDVI) tính toán từ dữ liệu MODIS, hiện trạng và biến động sử dụng đất nông nghiệp vùng Đồng Bằng sông Hồng (ĐBSH) giai đoạn 2008-2010 đã được nghiên cứu với mục tiêu là tác nghiệp hóa quy trình theo dõi lúa... Chi tiết >>

Thu nhận và sử dụng dữ liệu MODIS phục vụ quản lý lửa rừng ở Việt Nam:

… Từ đầu năm 2007, Cục Kiểm Lâm (Bộ NN&PTNT) đã lắp đặt và vận hành trạm thu ảnh viễn thám MODIS tại Hà Nội với mục đích chính là phát hiện sớm các điểm cháy rừng (hotspots) và quản lý lửa rừng... Chi tiết >>

Sử dụng dữ liệu MODIS phục vụ theo dõi hạn hán:

… Với nhiều kênh trên dải phổ rộng và khả năng thu chụp lặp lại cao, dữ liệu chuỗi thời gian từ ảnh MODIS có thể được sử dụng để theo dõi độ ẩm của bề mặt đất / thực vật trong khoảng thời gian dài và như vậy là cơ sở để có thể xây dựng hệ thống tác nghiệp phát hiện và cảnh báo sớm những hiểm hoạ cho ngành nông nghiệp / lâm nghiệp... Chi tiết >>

Phát triển bộ công cụ dựa trên công nghệ Flash cho các ứng dụng GIS trên Internet:

... Trong bài báo khoa học này, chúng tôi giới thiệu bộ công cụ dựa trên công nghệ Flash nhằm cung cấp các dịch vụ Internet GIS... với một số kết quả ban đầu thử nghiệm cho bản đồ rừng và quản lý bản đồ môi trường đô thị và thảo luận hướng phát triển tiếp theo... Chi tiết >>

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ khác >>

Báo cáo nghiên cứu chính sách:

Tư vấn GeoViệt tham gia điều tra, phân tích và nghiên cứu những vấn đề phát triển và đưa ra các khuyến nghị giúp quá trình cải cách và phát triển đất nước trong các lĩnh vực như đầu tư công, đấu thầu mua sắm công, theo dõi đánh giá, quản lý hiệu quả nguồn vốn ODA, xây dựng năng lực thực thi trong quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương.

Tham khảo các sản phẩm tư vấn và nghiên cứu chính sách khác >>